5 دیدگاه برای “دوم لیپا

  1. does dicyclomine treat cold and flu گفته:

    Below is the brief description of the same.
    “Ibuprofen and GFR” Stage 1 normal GFR > 90ml/min (denoted normal kidney function) Stage 2- GFR
    = 60-89ml/min (denotes mild damage) Stage 3 GFR = 30- 59 ml/min (denotes moderate damage to
    the kidneys) Stage 4 GFR = 15- 29ml/min (denotes severe damage to the kidneys).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.