2 دیدگاه برای “برای دانلود دفترچه را هنمای FN-600 کیلک کنید

 1. is bentyl good for skin conditions گفته:

  Dicyclomine is an antispasmodic and anticholinergic (antimuscarinic) agent.
  Dicyclomine Hydrochloride Injection, USP is a sterile, pyrogen-free, aqueous
  solution for intramuscular injection (NOT FOR INTRAVENOUS USE).
  Each mL contains 10 mg dicyclomine hydrochloride USP
  in sterile water for injection, made isotonic with sodium chloride.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.