تله پرامپتر – اتوکیو (tele prompter) (موبایلی)

2,484,000تومان

ریموت کنترل به صورت جداگانه به مبلغ 250 هزار تومان عرضه می شود اما نرم افزار رایگان بر روی دستگاه عرضه می شود.