دستگاه نگه دارنده پرده فون بریل زنجیری 3 تائی

3,180,000تومان


  • قابلیت اتصال به دیوار و سقف
    دستگاه بدون لوله می باشد. لوله به طور جداگانه محاسبه می شود

 

موجود