لامپ LED جایگزین لامپ مدادی فلات تنگستن

با جایگزین کردن این لامپ LED با لامپ های مدادی قدیمی با حرارت بالای تنگستن می توانید از منابع قدیمی و بی مصرف گذشته مجددا استفاده نمایید.

شاخص نمود رنگ CRI=85

12 وات