میز و پایه گردان مخصوص عکاسی 360

2,332,000تومان

میز و پایه گردان مخصوص عکاسی و فیلمبرداری 360درجه

ایده آل برای تولید محتوا

چپ گرد و راست گرد

چرخش بسیار نرم و بدون لرزش

صفحه گردان 25 سانتی متری

تحمل تا سه کیلوگرم

موجود