نور ماکروگرافی ML-3D Travor

3,498,000تومان

  • مدل: ML-3D Flash 
  • فاصله مؤثر: 5cm-2m
  • دمای رنگ: 5500k
  • زمان نوردهی: 1 / 100s
  • نور وسط آن RGB می باشد
  • توان: 4 عدد باتری قلمی

موجود