پایه فلاش و پروژکتور بزرگ فنری

جنس:آهنی
حداقل اندازه:120سانتی متر
حداکثر اندازه: 200سانتی متر
امکان تبدیل به چهار پایه