پایه Somita ST 777

.طول: 175 سانتی متر
.تحمل وزن: 4 کیلوگرم
.وزن سه پایه:1.45 کیلوگرم
.قابلیت جابجایی هر پایه تا 3 پله تا ارتفاع 1.75 متر امتداد دارد
.ارتفاع در حالت تاشو: 49 سانتی متر
.جنس پایه: پلاستیک فشرده شده
.هر پایه دارای مکانیزم باز / قفل سریع و پایه لاستیکی برای جلوگیری از لیز خوردن است

WhatsApp chat