کارت خاکستری 18%


  • کارت خاکستری برای تراز سفیدی دقیق
  • رنگ طبیعی و دقیق سوژه‌ها
  • دارای سطح با بازتابش نور بسیار کم
  • اندازه 25×20 سانتی‌متر
  • همراه با آموزش استفاده فارسی