کیت فیبر نوری


  • قابلیت کنترل رنگ نور
  • قابل استفاده برای عکاسی ماکرو
  • قابل استفاده برای عکاسی مدلینگ و تبلیغاتی
  • دارای فیبر نوری به طول 50 سانتی متر