گیره و پایه نگهدارنده هات شو میکروفون jjc-HSM-C

210,000تومان

گیره نگهدارنده میکروفون HSM-C بدون ایجاد اخلال در دریافت یا پاسخ فرکانسی، میکروفون را در جای خود نگه میدارد، با استفاده از پایه های ایستاده  اطمینان حاصل می­شود که عملکرد میکروفون شما تداخلی ندارد. نگهدارنده های نامناسب ممکن است در پاسخ فرکانس میکروفون ها تداخل داشته باشد زیرا برطبق مشخصات آن میکروفون طراحی نشده اند.

  • جنس بدنه مقاوم
  • کوچیک و سبک

موجود