بازویی-بوم استیل DL boom

477,000تومان

  • بازویی استیل جهت نصب روی خورشیدی با طول 135 cm