نشان کتاب

50,000تومان

جهت سهولت در علامت گذاری یک برگ بدون آسیب به کتاب از این محصول استفاده می شود. این مجموعه عکس به شکل نشان کتاب علاوه بر نقش راهنمای صفحه به عنوان وسیله زینتی و لوکس به کار می رود و بهترین هدیه برای اهل مطالعه است.

14×4 سانتیمتر

50 عدد با عکس های متنوع و متفاوت مادون قرمز

عکاسی تصاویر توسط رامین کاکاوند