نشان کتاب

۵۰,۰۰۰تومان

جهت سهولت در علامت گذاری یک برگ بدون آسیب به کتاب از این ابزار استفاده می شود. این مجموعه عکس های به شکل نشان کتاب در حال حاضر علاوه بر نقش راهنمای کتاب به عنوان وسیله ای زینتی و لوکس به کار می رود و بهترین هدیه برای اهل مطالعه است.

14×4 سانتیمتر

50 عدد با عکس های متنوع و متفاوت مادون قرمز

اثر رامین کاکاوند

WhatsApp chat