نشان کتاب

50,000تومان

جهت سهولت در علامت گذاری یک برگ بدون آسیب به کتاب از این ابزار استفاده می شود. این مجموعه عکس های به شکل نشان کتاب در حال حاضر علاوه بر نقش راهنمای کتاب به عنوان وسیله ای زینتی و لوکس به کار می رود و بهترین هدیه برای اهل مطالعه است.

14×4 سانتیمتر

50 عدد با عکس های متنوع و متفاوت مادون قرمز

اثر رامین کاکاوند