نشریه نور رویایی شماره 4

35,000تومان


 آنچه در این شماره می‌خوانید:

 • سخن سردبير: نقش ژست دهي صحيح به اعضاي بدن در انتقال مفاهيم
 • روش هاي اصلاح كننده معايب چهره و اعضاي بدن سوژه
 • عكاسي مدلينگ با تكيه بر رويكرد شخصي – حسي
 • مصاحبه اي با پدر علم شيمي عكاسي ايران
 • نكات و قواعد ژست دهي به مدل
 • نمونه ژست هاي مردان
 • نمونه ژست هاي بانوان
 • نمونه ژست هاي نامزدي
 • نمونه ژست هاي عروسي
 • نمونه ژست هاي كودكان
 • نمونه ژست براي گروه

 

موجود