نشریه نور رویایی شماره 7

35,000تومان


آنچه در این شماره می‌خوانید:

 • سخن سردبير/ سرمقاله
 • نگاهي به رشد عكاسي در آينه آمار
 • عكاسي با موبايل، بله يا آري؟
 • 10 نكته: چگونه با گوشي همراه بهتر عكاسي كنيم
 • برترين گوشي هاي همراه براي عكاسي
 • پر طرفدارترين اپليكيشن هاي عكاسي دنيا چيست؟
 • فرهنگ عكاسي با موبايل
 • من در آينه اي ديگر
 • نكاتي براي ثبت خودنگاره اي بهتر با گوشي همراه
 • تركيب و تمركز
 • خلاقيت در قاب سلفي؛ خودنگاره هاي سامان شادكمالي
 • عكاسي خياباني با گوشي همراه
 • عكاسي موبايل در قاب شبكه هاي اجتماعي
 • عكاسي سياه و سفيد يا رنگي با موبايل؟
 • برترين عكس هاي سياه و سفيد عكاسي شده با موبايل
 • قابليت هاي دوربين موبايل براي فيلم سازي را دست كم نگيريد
 • از توليد به مصرف؛ بهترين اپليكيشن هاي موبايلي براي تدوين
 • نكاتي حرفه اي پيرامون عكاسي بهتر با گوشي هاي همراه و معرفي نرم افزارهاي مربوطه
 • معرفي منابع برتر عكاسي با موبايل روي وب
 • هم تبليغ، هم تجليل؛ نگاهي به مسابقه هاي عكاسي با موبايل برگزار شده در ايران
 • برترين عكس هاي رنگي عكاسي شده با موبايل
 • لحظه هايي براي اشتراك در دنياي حقيقي
 • پرسه هاي ذهن مربعي
 • افزودني هاي مجاز

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رامین کاکاوند

موجود