نشریه نور رویایی شماره 8

35,000تومان


آنچه در این شماره می‌خوانید:

 • سخن سردبير
 • سخن مديرمسئول
 • كنكاشي در رويكردهاي فلسفي نرم افزار
 • نرم افزار مديريت و سازماندهي عكس ادوبي بريج
 • نحوه ايجاد جلوه جنسيت نقره اي بر روي پوست
 • واقعيت ارتقاء يافته جستجوي محدوديت هاي ويرايش عكس
 • سكوت عكس
 • تكنيك ايجاد بارش برف در عكس به وسيله فتوشاپ
 • نگاهي به ويرايش عكس
 • اديت يا ويرايش عكس
 • روش انتخاب با ابزار
 • آموزش رتوش پرتره
 • آموزش كاربرد پلاگين در نرم افزار فتوشاپ
 • كاربرد فتوشاپ در تست گريم
 • زمينه هاي تاثيرگذار بر فتومونتاژ از آغاز عكاسي تا مدرسه ي باهاوس
 • بررسي عكاسي خبري؛ چالش هاي عصر ديجيتال در خبر
 • پردازش تصاوير ديجيتال
 • عكاسي از اماكن شلوغ و پر تردد با تكنيك حذف اشيا و آدم ها از عكس ها
 • ترس و امتناع در بازنمايي صريح نوشته اي درباره چالش هاي مطرح در ويرايش عكس
 • برطرف كردن غبغب در عكس پرتره
 • تسريع در روند كار با قطره و اكشن
 • فتومونتاژ
 • عكس هنري
 • كورل ناك اوت
 • نورسنجي دقيق، رنگ هاي صحيح و واقعي با استفاده از كارت خاكستري %18 و كالرچارت

 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رامین کاکاوند

موجود